لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

شرکت سیم و کابل خراسان افشارنژاد در کنار برند سیم و کابل کسری یکی از برندهای محبوب بازار سیم و کابل ایران است. این شرکت سابقه‌ای درخشان در عرضه سیم و کابل در بازار ایران دارد. در این صفحه اطلاعات لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد را قرار داده‌ایم. برای دریافت قیمت قطعی تنها کافی است تا از طریق دکمه تماس با ما در گوشه صفحه نسبت به برقراری تماس با کارشناسان ما اقدام نمایید.

قیمت سیم خراسان

نوع محصولقیمت محصول (ریال)نوع محصولقیمت محصول (ریال)
سیم افشان خراسان ۱۵۹,۰۰۰سیم افشان خراسان ۱.۵84,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۲.۵138,۰۰۰سیم افشان خراسان ۴217,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۶320,۰۰۰سیم افشان خراسان ۱۰570,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۱۶880,۰۰۰سیم افشان خراسان ۲۵1,345,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۳۵1,890,۰۰۰سیم افشان خراسان ۵۰2,700,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۷۰3,815,۰۰۰سیم افشان خراسان ۹۵5,160,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۱۲۰6,420,۰۰۰سیم افشان خراسان ۱۵۰8,160,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۱۸۵9,930,۰۰۰سیم افشان خراسان ۲۴۰13,200,۰۰۰
سیم افشان خراسان ۳۰۰16,500,۰۰۰

قیمت کابل زمینی خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی خراسان 1x16960.000کابل زمینی خراسان 1x251.470.000
کابل زمینی خراسان 1x352.010.000 کابل زمینی خراسان 1x502.770.000
کابل زمینی خراسان 1x703.930.000 کابل زمینی خراسان 1x955.400.000
کابل زمینی خراسان 1x1206.840.000 کابل زمینی خراسان 1x1508.420.000
کابل زمینی خراسان 1x18510.600.000کابل زمینی خراسان 1x24013.800.000
کابل زمینی خراسان 1x30017.300.000
کابل زمینی خراسان 2x1.5330.000 کابل زمینی خراسان 2x2.5460.000
کابل زمینی خراسان 2x4675.000 کابل زمینی خراسان 2x6925.000
کابل زمینی خراسان 2x101.415.000کابل زمینی خراسان 2x162.160.000
کابل زمینی خراسان 3x1.5425.000کابل زمینی خراسان 3x2.5610.000
کابل زمینی خراسان 3x4915.000کابل زمینی خراسان 3x61.270.000
کابل زمینی خراسان 3x101.970.000کابل زمینی خراسان 3x163.070.000
کابل زمینی خراسان 3x254.670.000کابل زمینی خراسان 3x356.390.000
کابل زمینی خراسان 3x25+165.650.000کابل زمینی خراسان 3x35+167.320.000
کابل زمینی خراسان 3x50+259.840.000کابل زمینی خراسان 3x70+3513.980.000
کابل زمینی خراسان 3x95+5019.250.000 کابل زمینی خراسان 3x120+7024.900.000
کابل زمینی خراسان 3x150+7029.600.000کابل زمینی خراسان 3x185+9537.700.000
کابل زمینی خراسان 3x240+12049.200.000
کابل زمینی خراسان 4x1.5528.000کابل زمینی خراسان 4x2.5768.000
کابل زمینی خراسان 4x41.160.000کابل زمینی خراسان 4x61.630.000
کابل زمینی خراسان 4x102.560.000کابل زمینی خراسان 4x163.970.000
کابل زمینی خراسان 4x256.150.000کابل زمینی خراسان 5x1.5635.000
کابل زمینی خراسان 5x2.5930.000کابل زمینی خراسان 5x41.420.000
کابل زمینی خراسان 5x62.000.000کابل زمینی خراسان 5x103.160.000
کابل زمینی خراسان 5x164.930.000کابل زمینی خراسان 5x257.770.000
کابل زمینی خراسان 5x3510.650.000

قیمت مخابراتی هوایی خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مخابراتی هوایی خراسان 2x2x0.6105.000کابل مخابراتی هوایی خراسان 4x2x0.6190.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان 6x2x0.6270.000کابل مخابراتی هوایی خراسان 10x2x0.6425.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان 4.5C-2V150.000

قیمت کابل کولری خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان 4x1.5425.000کابل کولری خراسان 5x1.5525.000

قیمت کابل خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان خراسان 2x0.75132.000کابل افشان خراسان 2x1164.000
کابل افشان خراسان 2x1.5228.000کابل افشان خراسان 2x2.5365.000
کابل افشان خراسان 2x4558.000کابل افشان خراسان 2x6790.000
کابل افشان خراسان 2x10 1.360.000کابل افشان خراسان 2x162.100.000
کابل افشان خراسان 3x0.75180.000کابل افشان خراسان 3x1222.000
کابل افشان خراسان 3x1.5 315.000کابل افشان خراسان 3x2.5510.000
کابل افشان خراسان 3x4 780.000کابل افشان خراسان 3x61.120.000
کابل افشان خراسان 3x10 1.930.000کابل افشان خراسان 3x162.970.000
کابل افشان خراسان 3x25 4.680.000کابل افشان خراسان 3x356.460.000
کابل افشان خراسان 3x50 9.180.000کابل افشان خراسان 3x7012.850.000
کابل افشان خراسان 3x25+16 5.500.000کابل افشان خراسان 3x35+167.240.000
کابل افشان خراسان 3x50+25 10.560.000کابل افشان خراسان 3x70+3514.850.000
کابل افشان خراسان 3x95+50 20.150.000کابل افشان خراسان 3x120+7025.500.000
کابل افشان خراسان 4x0.75 228.000کابل افشان خراسان 4x1290.000
کابل افشان خراسان 4x1.5 408.000کابل افشان خراسان 4x2.5655.000
کابل افشان خراسان 4x4 1.010.000کابل افشان خراسان 4x61.460.000
کابل افشان خراسان 4x10 2.540.000کابل افشان خراسان 4x163.950.000
کابل افشان خراسان 4x25 6.100.000کابل افشان خراسان 4x358.500.000
کابل افشان خراسان 5x1 357.000کابل افشان خراسان 5x1.5510.000
کابل افشان خراسان 5x2.5 810.000کابل افشان خراسان 5x4 1.250.000
کابل افشان خراسان 5x61.810.000کابل افشان خراسان 5x103.160.000
کابل افشان خراسان 5x164.870.000کابل افشان خراسان 5x257.650.000
کابل افشان خراسان 5x3510.600.000

قیمت کابل افشان دو روکشه خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x16955.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x251.440.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x352.000.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x502.835.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x703.980.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x955.340.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1206.740.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1508.420.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x18510.250.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x24013.600.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x30017.000.000

قیمت کابل افشان دو روکشه خراسان

نام محصولقیمت واحد (ریال)نام محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x16955.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x251.440.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x352.000.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x502.835.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x703.980.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x955.340.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1206.740.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1508.420.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x18510.250.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x24013.600.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x30017.000.000

آشنایی با سیم و کابل خراسان افشار نژاد

اگر از فعالان حوزه برق ساختمانی، فشار ضعیف و… هستید قطعا با تولیدات سیم و کابل خراسان آشنایی دارید؛ چرا که این شرکت با تجربه‌ای بیش از نیم قرن در زمینه تولید اتصالات سیمی صنعتی فعال است و به عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان این محصولات در ایران فعالیت خود را از مشهد آغاز کرد.

 

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

 

طیف گسترده تولیدات این شرکت شامل انوع مختلفی از سیم و کابل‌های است که برخی با نام افشار نژاد تولید و توزیع می‌شوند و به طور کلی پخش محصولات شرکت خراسان تنها از طریق نمایندگان رسمی شرکت صورت‌ می‌گیرد ‌و این تضمینی بر کیفیت و اورجینال بودن سیم و کابل خراسان افشار نژاد است.

انواع سیم و کابل خراسان افشار نژاد

مهارت خاص این شرکت در تولید سیم و کابل‌های با کیفیت و استاندارد، سبب افزایش سرعت در گسترش محصولات متنوع آن شد و امروزه انواع مختلف سیم و کابل خراسان افشار نژاد مناسب با کاربردهای گسترده مخاطبان تولید می‌شوند و برخی از این محصولات به شرح زیر هستند.

  1. سیم‌های مسی تابیده که با لایه‌ای از گرانول پلاستیکی عایق شده‌اند و این روکش محافظ محصولی وارداتی و با دوام از چین است.
  2. کابل‌های افشار نژاد در انواع کابل فشار ضعیف و کابل ساختمانی تولید می‌شوند و این کابل‌ها با سیم افشار نژاد، کابل افشار نژاد، کابل برق و کابل کنترل تهیه شده که با لایه‌ای از pvc کاور می‌شوند.
  3. کابل‌های افشار نژاد با لایه‌ای عایق از Xple و کابل‌های محافظ افشار نژاد نمونه‌های دیگری از محصولات این شرکت هستند.
  4. سیم ماشین، کابل‌های زره‌ دار و بدون زره نیز برخی دیگر از تولیدات شرکت خراسان محسوب می‌شوند.
  5. کابل‌های مفتول و افشان، کابل مخابرات، سیم‌های نسوز نیز نمونه‌های دیگر تولید شده توسط این مرکز هستند.

علاوه‌بر محصولات فوق، شرکت خراسان سیم برق افشار نژاد را به عنوان یکی از تولیدات ویژه خود از سایز ۱ تا ۳۰۰ میلی‌متر نیز تولید می‌کند که هر سایز مناسب با مصارف مختلف، کاربرد و قابلیت خاص خود را دارد و نیازهای متنوع متقاضیان را پوشش می‌دهد.

ویژگی‌ های سیم و کابل افشار نژاد

بهره‌گیری از دانش روز دنیا، تجهیزات پیشرفته، پروسه تولید تخصصی، نیروی آزموده و مجرب، متریال‌های درجه یک و با کیفیت سبب شده که تولیدات شرکت خراسان دارای سطح کیفی بالایی باشند.


سیم و کابل خراسان افشارنژاد

این محصولات موفق به کسب استانداردهای بین‌المللی شامل: ISIRI و VDE آلمان شده‌اند و تمامی سیم و کابل‌های خراسان افشار نژاد تحت استانداردهای IES بین‌المللی، BS انگلستان و ایزو 2009 سوئیس تولید می‌شوند.

جنس سیم و کابل‌های این برند از بهترین متریال‌های روز دنیا است و علاوه‌بر عملکرد عالی که در انتقال جریان برق مناسب با مصارف مختلف دارند؛ در برابر نوسانات دما، تابش مستقیم آفتاب، انبساط و انقباض، عوامل فرسایشی و… بسیار مقاوم هستند و طول عمر بالایی دارند.

کابل برق افشار نژاد:

یک گروه از محصولات افشار نژاد را کابل‌ها تشکیل می‌دهند که پرکاربردترین تولیدات این شرکت به کابل برق افشار نژاد تعلق می‌گیرد؛ انواع مختلف این کابل‌ها از لحاظ روکش، نوع عایق، نوع هادی، ولتاژ و کاربردی که دارند با یکدیگر متفاوت هستند.

این کابل‌ها در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند و انواع کابل کواکسیال، کابل تخت، کابل تلفن، کابل شیلد دار و بدون شیلد، کابل قدرت، کابل کنترل (فرمان)، کابل ابزار دقیق، مسلح، مخابراتی و… را می‌توان نام برد که برحسب ساختار فیزیکی و قابلیت‌هایی که دارند برای مصارف متنوعی به کار می‌روند.

سیم برق افشار نژاد:

همانند کابل‌های تولید شده، سیم‌های این برند نیز با تنوع خود کاربردهای مختلفی داشته و نیاز تمامی مخاطبان را پوشش می‌دهند و به طور کلی شامل دسته‌های: سیم مسی یا مفتول افشان، سیم تخت، سیم رانژه و سیم خودرو هستند.

از آنجایی که کیفیت و ماندگاری اتصالات برقی در سازه‌های مختلف و کاربردهای متفاوت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا استاندارد بودن و ایمنی سیم‌ها و کابل‌های افشار نژاد احتمال هر نوع اختلال، اتصالی، خسارات جانی و مالی ناشی از برق کشی غیر استاندارد را به حداقل می‌رسانند.

قیمت سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

در زمینه خرید سیم و کابل نیز مانند هر محصول و تجهیزات دیگری، فاکتورهای متفاوتی تاثیرگذار هستند و برخی عوامل مانند:‌ سطح مقطع، تعداد رشته‌ها، جنس روکش، جنس هادی، نوع عایق، شیلد دار یا بدون شیلد بودن محصول از جمله فاکتورهای تعیین کننده قیمت محسوب می‌شوند.

به طور کلی کیفیت عالی و طول عمر خاص سیم و کابل‌های افشار نژاد هزینه‌های جانبی، تعویض و… را برای شما کاهش می‌دهند و با یکبار هزینه به طور بلند مدت از کیفیت اتصالات برقی خود بهره‌مند خواهید شد.

در این خصوص برحسب نوع محصول، زمینه کاربردی، متراژ مورد نیاز و… قیمت‌ها بازه متغیری خواهند داشت و نمی‌توان قیمت واحدی را مشخص کرد؛ اما محصولات افشار نژاد با توجه به کیفیت عالی از قیمت مناسبی نیز برخوردار هستند.

همچنین نحوه عرضه محصولات این برند که تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی شرکت خراسان انجام می‌شود؛ هر گونه فروش غیرقانونی، تقلبی و قیمت نامتعارف را غیرممکن کرده و خرید مستقیم و بدون واسطه از نمایندگی، جنبه اقتصادی خاصی را برای شما به همراه خواهد داشت.